Als gemeente, UWV, werkgever of hulpverleningsinstantie biedt u hulp voor jongeren. Toch lukt het u niet altijd om risicojongeren op het juiste pad te krijgen. En dat is frusterend, zowel voor voor u als de jongeren. Soms is de problematiek te ingewikkeld en is het nodig een specialist in te schakelen. Meldpunt Sandbergen kan u helpen met zowel coaching als training voor jongeren. 

foto-voor-bij-tekst-4b

Hulp voor jongeren

Ik bied hulp aan een brede groep risicojongeren. Denk aan:

  • jongeren in de bijstand
  • jongeren zonder startkwalificatie
  • voortijdige schoolverlaters
  • jongeren uit het Praktijkonderwijs 
  • jongeren met een Wajong-uitkering 
  • ex-gedetineerden 
  • jongeren die na de overstap van het VMBO naar het MBO zijn vastgelopen. 
  • jongeren met een belemmering zoals ADHD, ADD, PDD-NOS en persoonlijkheidsstoornissen die wel willen en kunnen meedraaien in onze maatschappij
  • jongeren met een hulpvraag vanuit de WMO/Jeugd en leerplicht

Coaching en trainingen voor jongeren: maatwerk 

Meldpunt Sandbergen biedt zowel (groeps)trainingen voor jongeren aan als  individuele coaching voor jongeren. Hierbij werk ik veel samen met gemeentes. Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning voor burgers met een hulpvraag. Denk aan Jeugdzorg en Werk en Inkomen, waar ook risicojongeren onder vallen.

In mijn rol als bruggerbouwer tussen gemeente en Voortgezet Onderwijs/MBO, maar ook tussen verschillende afdelingen binnen de gemeente, help ik jongeren hun leven weer op de rit te krijgen. De trainingen voor jongeren zet ik zelf op, uiteraard met uw input. 

foto-voor-bij-tekst-4a

Hoe krijgen we hulp voor jongeren van de grond? 

Publiciteit voor de trainingen en coaching voor jongeren is essentieel om deze projecten te laten slagen. Scholen, zoals ROC’s en VMBO-scholen, moeten weten dat jongeren hulp kunnen krijgen.

Dat geldt ook voor reclassering, detentiecentra, GGZ, GGD, UWV, wijkpolitie, buurthuizen, moskeeën en jeugdbescherming. We moeten de handen ineen slaan.

Samenwerken met één doel 

Als jeugdcoach geloof ik in samenwerken. Dat levert niet alleen mooie producten op, het zorgt ook voor nieuwe inspiratie en verbreding van je wereld. Het liefst werkt Meldpunt Sandbergen samen met mensen uit allerlei verschillende vakgebieden. Overkoepelend met één gezamenlijk doel: hulp voor jongeren die écht werkt. 

Dit doen we met behulp van subsidies van onder andere de gemeente. Met deze subsidies begeleiden we jongeren, zetten ze in hun kracht, stimuleren zelfredzaamheid en laten we ze voelen dat ze waardevol zijn. 

Voorbeelden van projecten op maat 

Ik heb voor verschillende opdrachtgevers trainingen op maat ontwikkeld: 

Gemeente Emmen  

Samen met de projectleider heeft Meldpunt Sandbergen de pilot ‘Kwetsbare jongeren’ opgezet. In deze pilot begeleiden we kwetsbare jongeren in een kleine zetting (10 tot 12 personen) in het Training en Diagnose Centrum (TDC). Het doel is dat dat alle deelnemende jongeren een trajectplan op maat krijgen. Dit kan een traject zijn naar werk, school, dagbesteding of zorg.

Tijdens het traject richten we ons op de 7 leefgebieden van de jongeren.Het programma bestaat uit 24 trainingen. Hierdoor is een flexibele in- en uitstroom van de te volgen trainingen mogelijk. Ik werk nauw samen met de projectleider en Jobcoach/Hunter. Met de training willen we voorkomen dat kwetsbare jongeren aan de kant van de weg komen te staan of in een uitkering komen.

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug 

 

Voor dit traject hebben we de training BakkieBijBuurtje ingezet. Deze training voor jongeren bestaat uit koken & coaching. We koken bij kookstudio Dell’Italia en daar krijgen de jongeren ook training. We werken samen met de  klantregisseur en jobhunter binnen de Regionale Sociale Dienst in Zeist.

Doel van deze 3 maanden durende training is de jongeren in hun kracht te zetten zodat ze klaar zijn om de arbeidsmarkt op te gaan. Dit kan een betaalde baan worden of een combinatie met school (bijvoorbeeld BBL) en werk. Soms is het nodig om eerst wat vrijwilligerswerk te doen om weer in het goede ritme te komen. 

Gemeente Gouda Logo, gemeente Gouda

Gemeente Gouda heeft een Top60 aanpak; een intensieve persoonsgerichte aanpak voor jongeren die het meest in het oog springen als het gaat om criminaliteit en overlast. Veel Top60- en andere risicojongeren hebben geen zinvolle dagbesteding. Zonder werk, opleiding of andere dagbesteding is de kans groot dat de jongere ongewenst gedrag blijft vertonen of daarin terugvalt.

Om te zorgen dat de jongeren op een voor hen passende plek terechtkomen, coördineert Meldpunt Sandbergen de uitvoering van het project ‘Dagbesteding Risciojongeren’. Ik bied individueel maatwerk en begeleiding waarmee de jongere zicht krijgt op zijn/haar kansen en mogelijkheden. Er is begeleiding naar passende dagbesteding, een leerwerktraject, naar school en/of werk. Ook krijgen ze nazorg zodat ze gemotiveerd blijven. Ik houd alle betrokken partijen op de hoogte door middel van informatiebijeenkomsten. 

Ook ondersteuning nodig bij uw hulp voor jongeren?

Wilt u als gemeente of organisatie/instelling ook ondersteuning van een betrokken en ervaren jeugdcoach? Iemand die de confrontatie niet uit de weg gaat, maar altijd liefdevol coacht en traint? Neem dan contact op. We plannen dan zo snel mogelijk een intake in.