Meldpunt Sandbergen gelooft in samenwerken. Samenwerken levert volgens Christel niet alleen mooie producten op, het zorgt ook voor nieuwe inspiratie, je wereld wordt verbreed en krachten worden gebundeld. Het liefst werkt ze samen met mensen uit allerlei verschillende vakgebieden, overkoepelend met één gezamenlijk doel.

Christel’s expertise kan onder andere worden ingezet voor:

  • jongeren in de bijstand
  • jongeren zonder starterskwalificatie
  • voortijdige schoolverlaters
  • jongeren die van Praktijkonderwijs afkomstig zijn
  • jongeren die een Wajong-uitkering genieten
  • jongeren die behoren tot ex-gedetineerde
  • jongeren afkomstig van Vmbo’s die vast zijn gelopen om de overstap naar MBO te maken
  • jongeren met een belemmering zoals bijvoorbeeld: ADHD, ADD, PDD-NOS, Persoonlijkheidsstoornissen maar wel mee willen en kunnen draaien in onze maatschappij
  • jongeren die met een hulpvraag vanuit de WMO/Jeugd en leerplicht/ondersteunt begeleid dienen te worden

foto-voor-bij-tekst-4bChristel en haar eenmanszaak
‘’Ik ga samenwerken op het moment dat ik mijn talenten heb ingezet om een opdracht te verkrijgen of mooie netwerken te ontdekken.’’ Dit geldt helemaal voor haar eigen gecreëerde projecten.
Christel beschikt over een eenmanszaak. Dat heeft voor haar het voordeel dat ze helemaal vanuit haar eigen talenten kan werken zonder dat daar invloed op is door anderen. Zij voelt zich in haar kracht staan als ze alleen lobbyt, opdrachten uitvoert en verbindingen maakt. Het starten van een eenmanszaak heeft ervoor gezorgd dat ze meer vertrouwen in haarzelf heeft gekregen. “Ik ben iemand die dat alleen moet uitzoeken zonder daarin afgeleid te worden. Daardoor kom ik bij de kern die in mij huist en kan ik datgene delen zodat jongeren dit overnemen en op eigen benen gaan staan”.
Ook op zakelijk gebied heeft een eenmanszaak voordelen. De opdrachtgever heeft met één persoon te maken waardoor er direct binding is met Christel als persoon en haar expertises die ze aanbiedt en uitvoert.

foto-voor-bij-tekst-4aOpdrachtgevers
Gemeentes en het UWV spelen voor Christel een grote rol. ‘’Binnen de gemeentes behoort het Sociaal Domein. En tot het Sociaal Domein hoort alles wat te maken heeft met zorg en ondersteuning van burgers met een hulpvraag’’. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdzorg en werk – en inkomen. Deze zijn belangrijk om hier haar opdrachten vandaan te halen. 
De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de uitvoering Participatiewet voor de uitvoering WWB, voormalig Wajong en WSW. De jeugdzorg, de Jeugdbescherming en – reclassering, de jeugd GGZ en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd. Daarnaast het UWV, wijkteams, scholen, GGZ, GGD en alle bedrijven, organisaties die jongeren een hart onder de riem willen steken waarin Meldpunt Sandbergen bij gebruikt kan worden.

Projectrealisering
Om een project zoals BakkieBijBuurtje te realiseren is het nodig om met mensen in aanraking te komen die innoveren en samenwerken om anderen te activeren en te bewegen. “Het is belangrijk om publiciteit te krijgen voor mijn “product”bij scholen zoals: ROC’s, Praktijkonderwijs, Vmbo’s en Mbo’s. Maar ook re-integratiebedrijven (gespecialiseerd in jongeren), reclassering, gevangenissen, GGZ, GGD, gemeentes, het UWV, wijkpolitie, buurthuizen, moskeeën en jeugdbescherming.

Christel zou graag subsidies willen ontvangen voor grote projecten waarin ze samenwerkt met andere eenmanszaken. Met deze subsidies wil ze jongeren begeleiden en in hun kracht zetten, zelfredzaamheid stimuleren en trainen zodat jongeren voelen dat ze waarde hebben dus waardevol zijn.Dit wil zij graag doen met jongeren die een slechte start hebben meegekregen door uiteenlopende omstandigheden.

Christel wordt voor verschillende projecten gevraagd:

Gemeente Emmen 

Meldpunt Sandbergen is ingezet om samen met de projectleider de Pilot: “Kwetsbare jongeren” vorm te geven.
Binnen de pilot worden de kwetsbare jongeren in een kleine zetting (10 tot 12 personen) begeleid in het Training en Diagnose Centrum (TDC). De eerste fase van het traject is de diagnosefase. Het resultaat is uiteindelijk dat alle jongeren die dit traject volgen een trajectplan op maat krijgen. Dit kan een traject naar werk zijn, naar school, naar dagbesteding of zorg. Tijdens het traject worden alle zeven leefgebieden van de jongeren onderzocht. Het programma wat uit 24 trainingen bestaat is geschreven door Christel Sandbergen. De 7 leefgebieden zijn hierin leidend. Hierdoor is een flexibele in en uitstroom van de te volgen trainingen mogelijk. Er wordt nauw samen gewerkt met de projectleider en Jobcoach/Hunter. Kwetsbare jongeren worden opgepakt ter voorkoming dat zij aan de kant van de weg komen te staan of uitkering komen.
De pilot gaat uit van een integrale benadering, waarbij de verbinding met de drie decentralisaties worden gezocht.

Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, ZeistLogo Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Training BakkieBijBuurtje is hiervoor ingezet voor een arbeidsgericht (voor)traject.
Deze training bestaat uit koken & coaching. Er wordt gekookt bij kookstudio Dell’Italia en tevens training gegeven. Daarnaast vinden contacten met klantregisseur, jobhunter en de training BakkieBijBuurtje plaats binnen de Regionale Sociale Dienst in Zeist. Doel van deze 3 maanden training is de jongeren in hun kracht te zetten zodat zij rijp zijn de werkende markt te durven betreden. Dit kan een betaalde baan worden of een combinatie met school (bijvoorbeeld BBL) en werk. En soms is het nodig dat een jongere eerst nog een stukje vrijwilligerswerk oppakt om weer goed in het ritme te komen.

Gemeente Gouda Logo, gemeente Gouda

Gemeente Gouda heeft een Top60 aanpak. Het betreft hier een intensieve persoons gerichte aanpak voor Goudse jongeren die het meest in het oog springen als het gaat om criminaliteit en overlast. Veel Top60-en andere risicojongeren hebben geen zinvolle dagbesteding. Zonder werk, opleiding of andere dagbesteding is de kans groot dat de jongere ongewenst gedrag blijft vertonen of daarin terugvalt. Zolang jongeren geen nieuwe vaardigheden en nieuw gedrag ontwikkelen, blijven ze doen wat ze deden, kunnen ze nergens terecht en zullen ze hun positie niet verbeteren. Om te zorgen dat de jongeren op een voor hen passende plek terecht komen, coördineert Christel de uitvoering van het project “Dagbesteding Risciojongeren”. Er wordt individueel maatwerk en begeleiding aangeboden waarmee de jongeren zicht krijgt op zijn/haar kansen en mogelijkheden. Perspectief krijgt met betrekking tot de (werk) toekomst, positieve ervaringen opdoet en een goede vervolgstap kan nemen.
Begeleiding en toeleiden naar passende dagbesteding, leerwerktraject, naar school en/of werk. Alle betrokken partijen zullen worden geïnformeerd en informatiebijeenkomsten georganiseerd worden.
Daarnaast wordt de jongeren gedurende een periode gevolgd en wordt nazorg geboden door hem/haar te blijven stimuleren en motiveren.

Zij heeft het programma naar dagbestedingsprojecten uitvoerig beschreven en geleid en tot uitvoering gebracht.
Meldpunt Sandbergen is hiervoor aangenomen en deze opdracht is volbracht

Voor meer informatie en/of een persoonlijke toelichting op de projecten kunt u bij het vakje contact het formulier invullen, bellen of appen.